Έρευνα και αγορά
Η έρευνα αγοράς αποτελεί το πλέον χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς...
Δημοσκοπήσεις
Η Interview αναλαμβάνει μετρήσεις κοινής γνώμης για κόμματα, πολιτικά πρόσωπα και Μ.Μ.Ε...
Πολιτική επικοινωνία
Σε συνδυασμό με την Δημοσκόπηση, η πολιτική επικοινωνία αναλαμβάνει την διαμόρφωση του κεντρικού πολιτικού μηνύματος, τις σχέσεις του πολιτικού με τα Μ.Μ.Ε. και τους ψηφοφόρους του, καθώς επίσης και την οργάνωση του Πολιτικού του γραφείου

Δημοσκοπήσεις

Η Interview αναλαμβάνει μετρήσεις κοινής γνώμης για κόμματα, πολιτικά πρόσωπα, φορείς και Μ.Μ.Ε. Επίσης το τμήμα ασχολείται  με τη μελέτη   εικόνας πολιτικών προσώπων και την ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών μελών, οπαδών και ψηφοφόρων.

Στατιστική ανάλυση

Η Interview αναλαμβάνει σύνθετες στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού της SPSS. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, διασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Έρευνα & Αγορά

Η έρευνα αγοράς αποτελεί το πλέον χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς, τη θέση της μέσα σε αυτήν και τις δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Πολιτική Επικοινωνία

Σε συνδυασμό με την Δημοσκόπηση, η πολιτική επικοινωνία αναλαμβάνει την διαμόρφωση του κεντρικού πολιτικού μηνύματος, τις σχέσεις του πολιτικού με τα Μ.Μ.Ε. και τους ψηφοφόρους του, καθώς επίσης και την οργάνωση του Πολιτικού του γραφείου.

 
Professional SEO services

Προφίλ

Η Interview ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την Θεσσαλονίκη. Στόχος μας ήταν η κάλυψη της Βόρειας Ελλάδας με υπηρεσίες Δημοσκόπησης και Έρευνα αγοράς. Η αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, μας οδήγησε σε δραστηριότητες σε όλη την χώρα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα καταφέραμε να έχουμε ένα απόλυτα ικανοποιημένο πελατολόγιο σε όλη την επικράτεια. Επιδίωξη μας ήταν και θα είναι η Δημοσκόπηση και η Έρευνα αγοράς, να γίνει ένα εργαλείο προσιτό σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε πολιτικό και σε κάθε φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Η Interview για την διενέργεια και δημοσίευση ερευνών κοινής γνώμης, εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας της ICC/ESOMAR και είναι μέλος της WAPOR.