Έρευνα και αγορά
Η έρευνα αγοράς αποτελεί το πλέον χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς...
Δημοσκοπήσεις
Η Interview αναλαμβάνει μετρήσεις κοινής γνώμης για κόμματα, πολιτικά πρόσωπα και Μ.Μ.Ε...
Πολιτική επικοινωνία
Σε συνδυασμό με την Δημοσκόπηση, η πολιτική επικοινωνία αναλαμβάνει την διαμόρφωση του κεντρικού πολιτικού μηνύματος, τις σχέσεις του πολιτικού με τα Μ.Μ.Ε. και τους ψηφοφόρους του, καθώς επίσης και την οργάνωση του Πολιτικού του γραφείου

Opinion Polls

Interview conducts opinion polls for political parties, politicians, organizations and media. Also our department is enganged in the image-making of politicians and in analyzing qualitative features of members , supporters and voters .

Statistical Analysis

Interview performs complexed statistical analyses with the use of SPSS software. Our skilled and scientifically competent staff ensures reliable results .

Market Research

Market Research is the most useful tool for every enterprise wanting to be aware of current market trends , its position and possibilities to expand its activities.

Political Communication

Combining Opinion Polls with political communication, Interview shapes the main political message, the politician's relations with the Media and with its voters and organizes the politician's campaing office .

 
Professional SEO services

Profile

Interview was founded in 2002 in Thessaloniki. Our target was to cover Northern Greece with services of Opinion Polls and Market Research. The high demand in the past years , lead us to activities throughout Greece and the Balkans . Meanwhile Interview is proud of its completely satisfied clientele nationally and abroad. Our goal was and will always be to make Opinion Polls and Market Research, a tool accessible to all enterprises, politicians and organizations in the public or private sector.

Interview applies the ICC/ESOMAR Code of Conduct for performing and publishing opinion polls and is a WAPOR member.