Δηλώσεις στην TV100 για την έρευνα του ΕΛΙΝΕΚΑ, τοπική αυτοδιοίκηση και εκολογικός νόμος

No Comments
 

Δηλώσεις στην TV100 κατά την παρουσίαση της έρευνας της INTERVIEW για λογαριασμό του ΕΛΙΝΕΚΑ, με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση και την απλή αναλογική