Έρευνες 2016

Βαρόμετρο φόβου και ανησυχιών για το 2017 (15/12/2016)

Φόβοι και ανησυχίες των Ελλήνων για το 2017

Έρευνα για λογαριασμό της ΒΕΡΓΊΝΑ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ (25/10/2016)

Έρευνα για λογαριασμό της ΒΕΡΓΊΝΑ ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ, με τις απόψεις των ψηφοφόρων της ΝΔ σε επίκαιρα θέματα, στην Α΄και Β΄ εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 2016)

Έρευνα για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας(28/6/2016)

Η εικόνα της Καβάλας/Θάσου ως τουριστικός προορισμός στο εσωτερικό της χώρας, Ιούνιος 2016

Έρευνα για λογαριασμό του περιοδικού Meat place(27/6/2016)

Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων σε σχέση με το κρέας - 2016

Έρευνα για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (18/5/2016)

Οικονομική συγκυρία και οι επιπτώσεις της σε ΜμΕ και καταναλωτές της Θεσσαλονίκης

Βαρόμετρο φόβου και ανησυχιών για το 2016 (3/1/2016)

Φόβοι και ανησυχίες των Ελλήνων για το 2016